Zapojiť sa do súťaže

ZaregistrovaťPrihlásiť
Registrovať sa | Prihlásiť sa

Informácie o súťaži

Stručný úvod do svetovo najlepšej súťaže a ocenení za dizajn.

Informácie o súťaži za dizajn


Vision, Mission, Action

OCENENIA ZA DIZAJN

Suťaž a ocenenia A’Design sú svetovo najvačšia dizajnérska súťaž, ktorá udeľuje ceny za najlepší dizajn, dizajnérsky koncept, produkty a služby. Súťaž A’Design sa uskutočňuje každoročne a za účasti prihlášok z celého sveta. Prihlásiť sa môžu, ako produkty v štádiu konceptu, tak aj zrealizované dizajny. Hlavným cielom súťaže je propagácia, PR a možnosti propagácie produktov pre víťazov súťaže, ako aj podpora celosvetovej dizajnérskej kultúry, vytváranie stimulov pre učastníkov s vynikajúcimi návrhmi pre lepšiu budúcnosť.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

Súťaž a ocenenia A’Design sú rozdelené do viacerých kategoríi. Každá súťažná kategória má svoje špecifické inštrukcie, dedikovanú porotu a rôzne hodnotiace kritériá, aby boli všetci úcastníci spravodlivo ohodnotení. Súťažné kategórie A’Design môžeme rozdeliť do 4 hlavných kategórií: 1. Priemyselný dizajn, 2. Grafický dizajn, 3. Architektúra a Interiérový dizajn, 4. Umenie a strojárstvo. Exkluzívny zoznam všetkých kategórií môžete nájsť TU.

AKO SA ZAPOJIŤ

Prihlásiť sa do súťaže A’Design je jednoduché, ale vyžaduje nasledovné kroky. Musíte sa zaregistrovať a prihlásiť na webovej stránke ocenení A’Design. Po prihlásení sa na stránku nájdete “Kontrolný panel”, kde môžete nahrať a nominovať svoje dizajny a projekty.

 

Postupujte nasledovne
1. Zaregistrujte sa.
2. Prihláste sa.
3. Nahrajte svoj dizajn.
4. Nominujte ho.

VÝHODY PRE VÍŤAZA

• Rozsiahla PR kampaň • Príprava tlačovej správy • Distribúcia tlačovej správy • Komunikácia s časopismi • komunikácia s blogmi • Oznámenie Newsletter-om • Trofej ocenenia • Certifikát pre víťaza • Výstava certifikátu • Odznak víťaza • Logo súťaže • Značka "Dobrý Dizajn" • Certifikát o účasti • Syndikácia obsahu: IDNN & DXGN • Štatistika súťaže • Výsledková listina • Publikácia v ročenke • Pozvánka na Gala večer• Ročenka • Výstava vybraných projektov• Spätná väzba od poroty • Služby pre víťaza • Možnosť predaja víťazných návrhov • Zaradenie do výpisu produktov na predaj • Zaradenie do dizajnérskych rebríčkov • Zaradenie do svetových dizajnérskych rebríčkov  • Dokument o potvrdení o výrobe  • Manuál víťaza  • Začlenenie do obchodnej siete• Marketing a poradenstvo • Pozvánka do prime klubu • platforma k mediálnym súborom. Ďalšie informácie o výhodách pre víťazov.

POPLATKY ZA NOMINÁCIU

Každá jedna nominácia na Súťaž a ocenenia A’Design v sebe zahŕňa jendorázový poplatok. Nominačné poplatky sa mozu zmenit v zavislosti od datumu zapisu do sutaze. Lacnejšie vyjde prihlásiť sa skôr a drahšie keď sa prihlásite neskôr. Je dôležité uvedomiť si, že na rozdiel od iných dizajnérskych ocenení, žiadne iné poplatky sa vás netýkajp,ak súťaž vyhráte. Viac informácií o poplatkoch a platbách.

Pre firmy a profesionálov: Firmy si môžu objednať nominačné balíčky kde pri nominácií viacerých produktov získate zľavy.

Pre amatérov a študentov: Máme špeciálne
zľavnené programy alebo zápisy zdarma, ako napríklad Štipendiá súťaže or the Program dizajnérskeho ambasádora.

ĎALšIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o súťaži a oceneniach A´Design:

 

Informácie o:
1. Porote.
2. Víťazoch.
3. Termíne uzávierky.
4. Zápise.

5. Zmluvných podmienach.
6. Spôsobilosti.
7. Kontaktoch.
8. Registrácii.
9. Súťažných kategúriách.
10. Publikáciách.

11. Organizátoroch.
12. Trofeji súťaže.
13. Kit pre víťazov.
14. Médiách.
15. Otázkach.

Treba si uvedomiť že Súťaž a ocenenia A' Design &, zmluvné podmienky súťaže, podmienky zápisu, komunikácia s víťazmi súťaže a ďaľšie informácie ohľadne akcii sú dostupné len v angličtine. Preto, keď si budete podávať prihlášku, odporúčame vám najať si prekladatela alebo anglicky hovoriaceho asistenta, ktorý by vám pomohol úspešne nominovať vaše práce.
--------